RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU - RODO
www.willa-amber.com.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego Użytkownicy Serwisu www.willa-amber.com.pl mają gwarancję wysokiego standardu ochrony prywatności. Przedsiębiorstwo Handlowe „ANNA” Lech Masłowski, jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). W związku z tym, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu www.willa-amber.com.pl, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.willa-amber.com.pl (w pozostałej części tego dokumentu, wyrażenie „Serwis” będzie tożsame z www.willa-amber.com.pl), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.willa-amber.com.pl.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w niniejszym Serwisie jest Przedsiębiorstwo Handlowe „ANNA” Lech Masłowski, ul. Wylotowa 16A, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6710007546, (inaczej „Administrator”).

 1. ZGODY UŻYTKOWNIKA

Użytkownik Serwisu, korzystając z jego zawartości, akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to przyjmuje się, iż użytkownik wyraża zgodę na aktualne warunki Polityki Prywatności niniejszego Serwisu.

 1. KTÓRE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Temat wiadomości;
 • Treść wiadomości.
 1. W JAKI SPOSÓB ADMINISTRATOR POZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.-

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1 Komunikacja z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w sposób dostosowany do potrzeb obu stron. Komunikowane Użytkownikowi informacje dostarczane Użytkownikowi, dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, przypomnień lub upomnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania, skargi bądź reklamacje. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika.

4.2 Umożliwienie przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności lub usług Administratora.

4.3 W celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4.4 W celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4.5 W celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Sposób przetwarzania danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu na każdym etapie przetwarzania jego danych. Użytkownik może weryfikować prawidłowość przetwarzania danych oraz ich korektę. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz w ostateczności może żądać usunięcia tych danych.

Użytkownik może skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych:

Przedsiębiorstwo Handlowe „ANNA” Lech Masłowski,

ul. Wylotowa 16A,

78-100 Kołobrzeg

maslowskawanda@o2.pl

 1. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż: W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 1. INNE WAŻNE INFORMACJE

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależny jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: w przypadku świadczenia usługi na rzecz Użytkownika – przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratora zamówionej usługi na rzecz Użytkownika, a następnie przez okres następnych 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Administrator zakończył świadczenie usługi lub dokonał dostarczenia produktu.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. Administrator sugeruje Użytkownikowi regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności niniejszego Serwisu. Zmiany Polityki prywatności mają na celu dostosowanie jej treści do aktualnych przepisów prawa.

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych przy użyciu danych kontaktowych Administratora wymienionych w podpunkcie: 6. Prawa Użytkownika

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w miejscach, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Ostatnia aktualizacja treści Polityki prywatności 27.02.2019