Czym jest opłata klimatyczna i kiedy należy ją uiszczać?

Opłata klimatyczna to pojęcie, z którym najczęściej spotykają się turyści. Co dokładnie oznacza i kiedy niezbędne jest uiszczenie takiej kwoty?

Czym jest opłata klimatyczna?

Opłata klimatyczna jest daniną płaconą w miejscowościach turystycznych oraz uzdrowiskowych przez osoby niezameldowane, które przebywają w nich dłużej niż 24 godziny. Obowiązek ten nie dotyczy jednak wszystkich miejscowości odwiedzanych turystycznie.

Aby pobierać takie opłaty, niezbędne jest bowiem dopełnienie kilku minimalnych wymagań przez gminę, która miałaby je pobierać. Oto najważniejsze z nich:

  • ulokowanie na danym terenie parków narodowych i punktów widokowych,
  • ulokowanie pomników historii i muzeów,
  • zlokalizowanie bazy noclegowej.

Opłatę klimatyczną mogą pobierać również miejscowości uzdrowiskowe, jednak aby posiadać ten status, niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymogów. Jednym z najważniejszych jest posiadanie naturalnych złóż surowców o właściwościach leczniczych.

Kiedy uiszcza się opłatę klimatyczną i ile ona wynosi?

Danina ta jest pobierana podczas pierwszego dnia pobytu, przez osoby oferujące noclegi (na miejscu pobieramy ją również w przypadku proponowanych przez nas apartamentów lub pokojów w Kołobrzegu). Oczywiście ważne dla turystów jest to, ile może ona wynosić. Zależy to od miejscowości oraz jej statusu, przy czym obecnie maksymalna stawka w przypadku miejsc posiadających właściwości klimatyczne, nie może przekroczyć kwoty 2,41 zł dziennie. W przypadku opłaty uzdrowiskowej, jest to maksymalnie 4,66 zł dziennie.

Kto nie musi płacić opłaty klimatycznej?

Prawo wskazuje też na szereg przypadków, gdy uiszczanie opłaty klimatycznej nie jest konieczne. Obowiązek ten nie obejmuje:

  • osób przebywających w szpitalach,
  • niewidomych oraz ich przewodników,
  • podatników opłacających podatek od nieruchomości, przede wszystkim z tytułu posiadania domków letniskowych,
  • zorganizowanych grup dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym,
  • osób będących członkami przedstawicielstw dyplomatycznych, a także urzędów konsularnych.

Jak widać zdecydowanie nie można zapominać o opłacie klimatycznej, planując urlop lub wakacyjny wypoczynek. W przypadku Kołobrzegu jest to opłata uzdrowiskowa, która wynosi 4,40 zł od osoby za każdą dobę pobytu w celach zdrowotnych.

Czym jest opłata klimatyczna i kiedy należy ją uiszczać?